logo Harcerska Afryka białe

Harcerska afryka

Harcerski wolontariat łączący misję, historię i przygodę

harcerski wolontariat skupiony na służbie

Harcerka Afryka to projekt, który powstał w 2018 roku z pomysłu grupy instruktorów ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Inicjatywa zrodziła się z potrzeby działania i rozpoczęcia małej-wielkiej zmiany tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Co roku harcerze z Polski wyruszają w daleką podróż, by wśród upałów afrykańskiego słońca nieść pomoc, radość i serce każdemu, kto tego potrzebuje. Nasz harcerski wolontariat oferuje wiele ścieżek, czyli najprościej mówiąc, sposobów włączenia się w inicjatywę. Działania HA rozciągają się od bezpośredniej pracy z dziećmi, przez prowadzenie różnego rodzaju warsztatów i zajęć dla studentów, aż po odszukiwanie i renowacje polskich grobów znajdujących się na terenie Afryki. W trakcie misji współpracujemy również z mieszkającą na terenie Afryki Polonią oraz lokalnie działającymi misjonarzami i misjonarkami z Polski.

nasze Ścieżki

harcerski wolontariat historyczny Harcerska Afryka
Ścieżka Historyczna

     Odnajdywanie, inwentaryzacja, renowacja i ochrona polskich miejsc pamięci w Afryce Południowej oraz budowanie świadomości o losach wygnanych Polaków.

szkoła Afryka harcerski wolontariat
Harcerski wolontariat misyjny w Afryce

Niesienie pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Afryki. Budowanie relacji i wspólne realizowanie projektów z Polonią Południowoafrykańską

victoria falls wodospady wiktorii Harcerska Afryka
Wolontariat Ekologiczny

   Budowanie świadomości ekologicznej i działanie na rzecz zachowania bioróżnorodności i unikalnego systemu ekologicznego Afryki.

Afryka droga miasto
Harcerski Wschód

Działania na rzecz Polaków mieszkających na Kresach poprzez stałe wsparcie i współpracę z miejscowymi ośrodkami polonijnymi i parafiami.

Harcerski wolontariat w afryce

Harcerska Afryka to przede wszystkim ogromne zaangażowanie organizatorów, wolontariuszy i naszych partnerów, ogromna praca śródroczna i chęć niesienia pomocy. Nasz wolontariat historyczny dociera do polskich cmentarzy w Afryce, dbając o pamięć naszych rodaków pochowanych na obczyźnie. Nasz wolontariat misyjny to świadome i poparte doświadczeniem misjonarzy działanie, mające na celu pomoc lokalnym ludnościom. Nasze wyprawy to nie tylko harcerski wolontariat i świadoma pomoc, którą niesiemy na miejscu, ale również okazja do przeżycia niesamowitej przygody, poznania wspaniałych ludzi i zawarcia przyjaźni. 
harcerski wolontariat historyczny Harcerska Afryka
szkoła Afryka Kazungula harcerski wolontariat
szkoła Afryka harcerski wolontariat
harcerski wolontariat historyczny Harcerska Afryka
Napisz do nas!