CMENTARZ W MARONDERA.png
Marandellas (dzisiejsza Marondera) był jednym z większych obozów w Rodezji Południowej. Posiadał zespół szkół, własne warsztaty wytwórcze i spółdzielnię produkcyjną.
Działały tutaj dwa hufce, harcerek i harcerzy.
Zinwentaryzowaliśmy i oczyściliśmy cały cmentarz. Zawiesiliśmy też na nagrobkach polskie wstęgi, aby w ten sposób upamiętnić rodaków.
IMG_2802.jpg
IMG_2800.jpg
IMG_2804.jpg
IMG_2814.jpg

Obóz znajdował się na terenie dawnego obozu jenieckiego żołnierzy włoskich
i przebywało w nim ok 5000 polskich uchodźców. Był jednym z najlepiej zorganizowanych obozów w Afryce. Pozostała po nim szkoła w Digglefold, w której do dziś mieści się lokalne gimnazjum i odbywają się lekcje.

Więcej o szkole w Diggelfold - tutaj