pOLSKIE hARCERSTWO W aFRYCE.png

Polskie harcerstwo w Afryce? Tak, działało tam kilkadziesiąt drużyn.

A jak powstała Chorągiew Afrykańska opowie wam komendantka i twórczyni tej Chorągwi, Druhna Zdzisława Wójcik

Materiał nagrany przez Centrum Dokumentacji Zsyłek i Wypędzeń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Mundur Władysławy Polakiewicz - Polskiej harcerki działającej w Afryce. Eksponat znajduje się w Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie, gdzie byliśmy w poniedziałek.