CMENTARZ W LIVINGSTONE.png
Obóz w Livingstone był położony nad przepięknymi wodospadami Wiktorii. Przebywali w nim pracownicy naukowi Lwowskich Uniwersytetów oraz... lwowscy baciarze. 

Obóz w Livingstone ma jeszcze niezbadaną i nieopisaną historię. Wystarczy powiedzieć, że przebywały w nim osoby o różnym statusie materialnym, wykształceniu i pochodzeniu społecznym - od inteligencji lwowskiej aż po lwowski półświatek. Powodowało to wiele problemów dla brytyjskiej administracji kolonialnej oraz nie przynosiło zbytniej chluby naszym rodakom. 

Groby uchodźców znajdują się na starym cmentarzu miejskim, są zniszczone i wymagają natychmiastowych prac renowacyjnych.

W 2020 roku zinwentaryzowaliśmy je i oczyściliśmy. 

IMG_4743.JPG
IMG_2728_1.jpg
IMG_4960.JPG
IMG_4707.JPG
IMG_4995_1.jpg
IMG_5065_1.jpg