polonia dla ukrainy
Polonia for ukraine

For english version please scroll down

Zachęcamy do przekazywania darowizn w ramach akcji ,,Polonia dla Ukrainy"!

Dowiedz się, w jaki sposób możesz pomóc!

Polonia dla Ukrainy

Jako organizatorzy programu Harcerska Afryka i członkowie Fundacji 20 zachęcamy Was do przekazywania wsparcia finansowego na pomoc uchodźcom, którzy docierają do Polski z Ukrainy. Wiemy jak wspaniałą i silną społeczność tworzą Polacy mieszkający poza granicami kraju, ponieważ od 5 lat realizujemy wspólnie piękne projekty wolontariackie i społeczne. Polacy za granicą to jedna z największych diaspor na świecie. Być może Wasze rodziny w przeszłości również znalazły schronienie w różnych częściach świata. Przyszedł moment kiedy to Polska staje się miejscem ratunku dla ofiar wojny. Postanowiliśmy wystartować z akcją Polonia dla Ukrainy. Jej celem jest m.in.:

  • wspieranie polskich rodzin, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy
  • wspieranie finansowe polskich placówek niosących pomoc w Ukrainie

Zachęcamy do wpłacania każdej sumy na konto Fundacji 20. Mając świadomość, że sytuacja ta niestety potrwa jeszcze jakiś czas, szczególnie mocno zachęcamy do ustawienia stałego przelewu na ten cel. 20, 30, 50 PLN/ €/ £ / $ co miesiąc pozwoli na strategiczne wsparcie potrzebujących i zapewni stałą pomoc.
Dane do przelewu:

Nr Konta: 59 1020 1127 0000 1102 0230 8948
Tytuł przelewu: Polonia dla Ukrainy – darowizna na pomoc Ukrainie

FUNDACJA 20
ul. Libijska 3A, 03-977 Warszawa
fundacja20@gmail.com
fundacja20.pl

Wpłacone darowizny przeznaczone zostaną przez Fundację 20 na wsparcie miejsc, które przyjęły do siebie uchodźców z Ukrainy oraz na działania pomocowe prowadzone przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, a także na zakup niezbędnych do życia środków takich jak żywność, środki higieny osobistej etc. oraz bezpośrednie wsparcie potrzeb społeczności (w tym polonijnych) znajdujących się na terenie Ukrainy.

Z góry dziękujemy, Czuwajcie Polonio!
Organizatorzy Harcerskiej Afryki
Zarząd Fundacji 20

polonia for ukraine

We encourage you to donate to our project supporting Ukrainian citizens. Here is how we can help

  As the organizers of the Scouts’ Africa project and members of Fundacja 20 foundation, we ask you to support our efforts in helping Ukrainians fleeing to Poland. We know very well how strong and supportive the Polish diaspora around the world is because it is thanks to them that we have been able to make our wonderful social and charitable projects for the last  five years. It is also one of the largest diasporas around the globe. Many of its members were also looking for refuge in these remote places. Now the time has come that Poland is the safe place for victims of war. Therefore, we decided to start a new project called ‘Polonia for Ukraine’. Its aim is to:
  • support Polish families, who are now hosting refugees from Ukraine in their homes
  • support Polish charitable institutions in Ukraine
We kindly encourage you to donate any sum to back the efforts of Fundacja 20 foundation to help Ukrainians. Taking into account that the current situation is likely to prolong, you might consider setting a recurring transfer of 30 or 50 PLN/ €/ £ / $ each month for those in need. This could enable a stable support which is much needed in the current volatile situation. Here are the bank details to support our project: Account number: 59 1020 1127 0000 1102 0230 8948 Transfer’s title: Polish Diaspora for Ukraine – direct donation for helping Ukraine The recipient’s details: FUNDACJA 20 ul. Libijska 3A, 03-977 Warszawa fundacja20@gmail.com Your donations will be allocated by Fundacja 20 to places which host refugees from Ukraine and for humanitarian actions of ZHR (Scouting Association of the Republic of Poland) as well as a purchase of food, personal hygiene products etc. and direct aid for the needs of communities in Ukraine including the Polish diaspora.

Thank you in advance for your support!
Organisers of Scouts’ Africa Project
Fundacja 20 foundation’s board